JUNGHANS MEGA 1000 MANUAL PDF

View and Download Junghans Mega operating instructions manual online. Collection Avantgarde. Mega Watch pdf manual download. Manuals and User Guides for Junghans Mega We have 2 Junghans Mega manuals available for free PDF download: Manual, Operating Instructions. Junghans Mega J Pdf User Manuals. View online or download Junghans Mega J Manual.

Author: Zulkile Tegor
Country: Mali
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 21 November 2015
Pages: 162
PDF File Size: 3.23 Mb
ePub File Size: 12.24 Mb
ISBN: 623-6-82374-810-2
Downloads: 67426
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojagar

Automatic Time Synchronisation 4. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. Additional Functions Time display mode 1: To print the manual completely, please, download it.

Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Don’t show me this message again.

Junghans Mega 1000 Operating Instructions Manual

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die junghajs is dan de grootte van de handleiding. Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

De handleiding is 7,15 mb groot.

Comments to this Manuals Junghabs Name. By pressing ‘print’ button you will print only current page. Enter text from picture: Email deze handleiding Delen: Illumination sted hour, minute, second, hour display, language, date display mode, Your Junghans Mega is equipped with a display light.

  BEHRINGER LC2412 PDF

Wat moet ik ondernemen.

Language selection weekday indicator and date display The language of the weekday indicator of your Junghans Mega has been set to German at the factory. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

A corresponding declaration of conformity can be requested from Content Operating instructions Mega Page Radio technology Operational requirements Important notice concerning the display Automatic time synchronisation Please take note that during the time synchronisation, the display will auto- Functions matically switch itself off and remain switched off for the duration of the 4.

If the watch cannot receive a signal from this transmitter station then it attempts to receive jungjans sig- 8. This function is availa- function that allows you to manually change the contrast of the display. Also See for Mega Manual – pages.

Junghans Mega J Manuals

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Ik kan geen handleiding vinden. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Vul dan hier uw emailadres in.

  3407F DATASHEET PDF

Don’t have an account? The display shows the time. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Antwoorden worden jjnghans per e-mail naar abonnees gestuurd.

Press the When the buttons are pressed briefly the time chan- button briefly to adjust the time by the second. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Junghans Mega – J U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Watch Junghans W Ontvang uw handleiding per email Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Junghans Mega – J